V Desné III. došlo vprůběhu včerejšího dne kodcizení veřejného telefonního automatu, který byl instalován na zdi jednoho zdomů.

Zloděj automat částečně demontoval a poté vytrhl ze zdi. Pravděpodobně se domníval, že získá zlatý poklad. Skutečnost však byla opakem. Uvnitř automatu se totiž nacházelo ,,pouhé“ dva tisíce korun. Vlastní telefonní automat nebude zloději kužití, přestože jeho hodnota činí 25000 Kč.