Jak však uvedla tisková mluvčí libereckých hasičů Iva Michalíčková, zdaleka ne ve všech případech končí volání výjezdem. „Během úvodní věty automatu, který říká, že se volající dovolal na linku 112, většina lidí hovor zavěsí. K operátorkám se tak loni dostalo okolo tří set tisíc volajících,“ upřesnila mluvčí Iva Michalíčková.

„Jen přibližně v patnácti tisíci případech jsme pak vysílali na pomoc alespoň jednu ze složek Integrovaného záchranného systému, to znamená hasiče, policisty nebo záchranáře zdravotnické služby,“ upřesnila tisková mluvčí Iva Michalíčková.

Tísňová linka 112 je propojená i mezi kraji. Dojde-li proto v jednom místě k přetížení operátorů, systém automaticky přesměrovává hovory na jiné středisko. Z toho důvodu se přímo Libereckého kraje týkalo mnohem méně hovorů.

„Téměř ve dvanácti tisících případech jsme vysílali složky záchranného systému v Libereckém kraji,“ sdělila konečné číslo mluvčí.
Maximální zkouškou bylo pro operátorky, ale i celou organizaci Integrovaného záchranného systému, řádění orkánu Kyrill.

„Během měsíce ledna jsme přijali téměř dva tisíce hovorů,“ podotkla mluvčí Iva Michalíčková. Jak dále uvedla, velice častým jevem jsou dlouhodobě fiktivní telefonáty. „Operátorky se setkávají s velkým počtem planých, zlomyslných a velmi často i vulgárních volání. Jedná se také o volání z legrace, omyly, nechtěně vytočená čísla z důvodu nezablokované klávesnice mobilu, čísla vytočená dětmi při hře atd. Pokud volající úmyslně blokuje jakoukoli linku tísňového volání, která slouží pouze pro stavy nouze, dopouští se přestupku, nebo i trestného činu,“ zdůraznila mluvčí.

Za zneužití této linky může dostat volající pokutu až dvacet tisíc korun.