Medaili „Za věrnost I. stupně“ obdrželi i příslušníci HZS Libereckého kraje:

por. Karel Vaníček - operační důstojník Krajského operačního střediska HZS LK. Své více než třicetileté zkušenosti nabyté u sboru nyní svědomitě využívá při aktivním řešení organizačních a technických úkolů na krajském operačním a informačním středisku. Rovněž úspěšně reprezentoval HZS LK v požárním sportu.
por. Dana Koublová – z úseku stavební prevence územního odboru Jablonec nad Nisou, která působí u sboru úctyhodné čtyři desetiletí. V oblasti stavební prevence patří mezi špičkové odborníky. Aktivně se podílela již na tvorbě prvních norem požární bezpečnosti staveb a jejich aplikaci v praxi.
Medaili „Za statečnost“, ocenění mimořádné odvahy a obětavosti občanů při záchraně života a majetku byl oceněn Pavel Němec z Liberce. Tento občan Libereckého kraje v červnu letošního roku, jako náhodný svědek, vytáhl z hořícího domu v Albrechticích u Frýdlantu zraněného mladíka, jenž se nemohl dostat ven. Svou statečností a duchapřítomností mu tak zachránil život.
Ředitel HZS Libereckého kraje plk. Josef Zajíček předal v pátek 26. října v zasedací místnosti krajského ředitelství ocenění dalším příslušníkům HZS LK.

Medaili „Za věrnost II. stupně“ obdrželi:

nprap. Stanislav Vik – z územního odboru Semily. Působí u HZS ČR od roku 1979. U sboru sloužil 20 let ve směně jako hasič technik chemicko-technické služby. Od roku 2001 zastává tuto funkci v denní směně na centrální požární stanici v Semilech. V letech 1984 – 87 působil u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Semily I jako velitel jednotky.
nprap. Jana Ledecká – z územního odboru Jablonec nad Nisou. Dne 1. září 1987 nastoupila k tehdejší Správě sboru požární ochrany okresu Jablonec nad Nisou jako referentka na úseku kontrolní činnosti. Po absolvování základní odborné způsobilosti se zapojila do výkonu státního požárního dozoru na oddělení prevence. Také se podílela na přípravách novely zákona o požární ochraně, kdy společně s některými dalšími kolegy navrhovala a připomínkovala jeho návrhy až do jeho současné podoby.
nprap. Jan Spívala – z krajského ředitelství, požární stanice Liberec. Dráhu profesionálního hasiče započal v červenci 1986 jako hasič. V současné době slouží na pozici velitel družstva na centrální požární stanici v Liberci.
Medaili „Za věrnost III. stupně“ obdrželi:
ppor. Miloslav Pecinovský – velitel požární stanice Jablonné v Podještědí. Na nově zřízenou požární stanici v Jablonném v Podještědí nastoupil v listopadu 1994. Po absolvování potřebných kurzů byl v říjnu 1995 zařazen na funkci velitele požární stanice Jablonné v Podještědí. V současné době je starostou Okresního sdružení hasičů ČMS v České Lípě a je aktivně zapojen v krajském orgánu i v ústředí hasičů ČMS. Své dlouholeté zkušenosti a znalost okresu a hasičů plně uplatňuje i jako velitel PS Jablonné v Podještědí.
pprap. Jaroslav Houdek – z územního odboru Česká Lípa. U HZS Libereckého kraje je zaměstnán od května 1993 s funkčním zařazením hasič-strojník na četě „A“ s místem výkonu služby na centrální požární stanici v České Lípě. V průběhu služby absolvoval kurzy strojní služby, RZA, výškové techniky, a vůdce malého plavidla. Také je členem lezecké skupiny.
ppor. Petr Kučera – z územního odboru Semily. Dráhu profesionálního hasiče započal v říjnu 1991 jako technik strojní služby. Posléze požádal o převedení do výjezdu, kde vykonával funkci strojníka. Po absolvování dálkového pomaturitního studia na střední škole PO ve Frýdku Místku působil jako velitel družstva a dnes zastává funkci velitele čety na centrální požární stanici v Semilech. Je i v jednotce sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou.