KDY: celoročně
KDE: U Čertova kamene, Vrkoslavice
ZA KOLIK: zdarma

Čertův kámen býval v minulosti natolik významnou dominantou Vrkoslavic, že se objevil v neoficiálním erbu obce a dokonce i na obecním razítku. Součástí obytné zástavby, nedaleko od hřbitova, je dominantní žulový dolmen, též známý jako Čertův kámen nebo Čertův stůl.

Neobvyklý geologický útvar vzbuzoval odedávna pozornost místních obyvatel. V myslích horalů vznikla i pověst o Čertovu kamenu, vyprávějící o vyvolávačích ďábla, kteří se v touze po mamonu scházeli v blízké kapli. Při svých nekalých činech však byli přistiženi vikářem. Právě ve chvíli jejich úprku se zjevil na tomto balvanu ďábel s pytlem skrývajícím bohatství. Jakmile vikáře zahlédl, začal kolem sebe bít ocasem tak vztekle, že do balvanu vyhloubil několik prohlubní. Pak zmizel i s pokladem, aby se tu už nikdy více neobjevil.

Velký žulový balvan zde spočívá na čtyřech menších a celá soustava vytváří jakousi otevřenou jeskyni. Na vrcholovém bloku se nacházejí menší prohlubně, které naznačují tvorbu skalních hrnců. Odtokový žlábek jednoho z nich je prý otiskem čertova ocasu. Najdeme zde i několik mělkých, uměle vytesaných stupňů.