Výročí je zajímavou připomínkou nejen samotné historické události, ale i ukázkou kosmopolitního života v tehdejším Jablonci. Zásahem známých skutečností ho letos místo mezinárodního setkání připomněl varhanní koncert přenášený online.

Jablonec před 200 lety byl vzkvétajícím městysem. Patřil k panství osvíceného Franze Zachariase von Römisch, který podporoval příchod nových řemeslníků soukenického řemesla ze Saska a Lužice. Byli to převážně evangelíci a díky jeho otevřenému přístupu k nové konfesi se v převážně katolickém Jablonci začala formovat početnější skupina tohoto vyznání.

O nově vznikající obec se začal starat senior evangelické obce v krkonošské obci Křížlice Johann Molnár. „Hledal se prostor pro první evangelickou bohoslužbu a po několika odmítnutích našli porozumění u katolického faráře z Krásné, který měl v té době vzhledem k vážné nemoci známého jabloneckého faráře Ultsche v péči také jablonecké věřící,“ vysvětluje Borek Tichý, organizátor projektu.

A tak se první evangelická bohoslužba v Jablonci uskutečnila 29. června na svátek svatých Petra a Pavla v jídelně tehdejší jablonecké fary, nyní Domu Jany a Josefa V. Scheybalových. Od tohoto data začala již oficiálně vznikat jablonecká evangelická obec, která se postupem doby stala tak významnou, že zde v předválečném období sídlil i tzv. Kirchenpresident, tedy jakýsi „hlavní představený“ německojazyčných evangelíků na území Československé republiky.

Prvňáčci z Plavů se radovali z knížek.
Prvňáčci z Plavů se radovali z knížek

Přestože si evangelická obec v Jablonci datum dlouho připomínala, výměnou obyvatelstva po druhé světové válce zmizelo povědomí o tak pozitivní a výjimečné historické události. K jejímu „znovuobjevení“ po roce 1989 přispěly badatelské práce archiváře Jana Kašpara a Jany Mezerové, spoluautorky publikace Otcové města Jablonce.

„I v katolických kruzích byla tato první bohoslužba vnímána velmi pozitivně, jak o tom svědčí ve své kronice katolický kaplan Josef Ressel. Jistě v úspěchu této konfesně delikátní události hrála roli nejen přízeň vrchnosti, ale i dobré osobní vztahy organizátorů, ať již byli z jakékoliv církve či úřadu,“ dodává jablonecký římskokatolický děkan Oldřich Kolář.

Společný projekt evangelíků a katolíků z Jablonce i partnerského města Kaufbeuren v Bavorsku, kde po válce našlo nový domov mnoho obyvatel Jablonce, plánoval především společné setkání spojené s výletem po stopách historie a koncertem duchovní hudby v autentických prostorách.

Epidemiologická situace však plány změnila a setkání muselo být přesunuto na další rok. „Chtěli jsme však zachovat připomínku historické události v reálném čase, co nejblíže k datu konání první evangelické bohoslužby,“ říká Ondřej Titěra, farář jabloneckého sboru Českobratrské církve evangelické.

Díky vstřícnosti fondu i umělců se podařilo uskutečnit alespoň koncert duchovní hudby, který byl přenášen online a virtuálně se ho tak zúčastnili i přátelé v Kaufbeuren. Koncert se konal v neděli 28. června v kostele Dr. Farského, původně vybudovaném evangelíky. V podání varhanistky Jiřiny Dvořákové Marešové a arciloutnisty Miloslava Študenta zazněla hudební díla spojená s evangelickou i katolickou tradicí. K vidění je zde: 

Zdroj: Youtube

Na projektu 1820-2020 – 200 let evangelíků v Jablonci nad Nisou spolupracují Českobratrská církev evangelická, Evang.-Luth. Pfarrgemeinde Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren a Římskokatolická církev děkanství Jablonec nad Nisou.

Petra Handlířová