Sbor byl vybrán německou společností Music&friends, kterou svým zpěvem nadchnul na zámku Nymphenburg v Mnichově. Jako jediný zástupce ze střední Evropy a zároveň reprezentant našeho města a ČR se měl představit se sbory dospěláků ze západní Evropy v Alphenu a.d.Riju a Amsterdamu.

Příprava na Amsterdam trvala víc, jak půl roku. Následovaly pravidelné časté zkoušky, děti měly v repertoáru české písně, nechyběla ani německá a závěrečný spirituál zpívaly děti i s rodiči v angličtině, sólistkou byla Anička Pravcová, jejíž tatínek měl nácvik skladby takříkajíc pod palcem. Spolupráce s dětmi a jejich rodiči byla perfektní.

Náročná příprava a radost dětí se najednou změnily. Koronavirus vše zastavil. Nastalo velké zklamání se slzami. Děti přišly o další vystoupení v jablonecké nemocnici, v divadle, v Praze, ve Vídni, v Eurocentru, kde se měla konat přehlídka dětských pěveckých sborů mateřských škol Libereckého kraje „Kytička písniček“, v Lomnici nad Popelkou nebo Závěrečné vystoupení a rozloučení s budoucími školáky v Klubu EX.

V závěru je třeba poděkovat za velkou podporu všem rodičům, zástupcům našeho města, předně panu náměstkovi primátora D. Mánkovi, dále Radě města a Zastupitelstvu v Jablonci nad Nisou. Poděkování patří i Radě Libereckého kraje, zvláště panu náměstkovi hejtmana P. Tulpovi, ale i kolektivu mateřské školy Mšeňáček a paní E Tuhé, ředitelce za pochopení a dlouholetým jabloneckým sponzorům Nadace Jablotron a firmě Ligum.

Do budoucna vše dobé, nejen malým zpěváčkům, ale nám všem přeje

Věra Pokorná, sbormistryně