Amelie poskytuje od roku 2006 psychosociální pomoc dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Centrum v Liberci funguje od roku 2015 v prostorách Krajské nemocnice Liberec. Je doposud jedinou profesionální organizací, která v regionu poskytuje psychosociální služby dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým komplexně a odborně.

„Onkologicky nemocní a jejich blízcí u nás najdou sociální poradenství, podporu psychologa i různé aktivizační činnosti od pohybových, tvůrčích, kulturních až po vzdělávací. S našimi službami fungujeme i na onkologii nemocnice v Liberci a od dubna je plánována i užší spolupráce s onkologií v jablonecké nemocnici. Nesmím zapomenout na nově v Liberci vzniklý specializovaný dobrovolnický program pro onkologicky nemocné a na možnost využít linku Amelie,“ říká Petra Kuntošová, koordinátorka Centra Amelie v Liberci.

Cílem Amelie je, aby klient získal co největší podporu ve své náročné situaci tak, aby mu pomohla k jeho co největší soběstačnosti a eliminovala problémy, které mu onkologická nemoc do života přináší. Svými službami slouží organizace jako doplněk zdravotnické péče o nemocné v sociální a psychologické oblasti.

Obrázky dětí na výzdobu onkologických oddělení.
Onkologická oddělení zaplavily tulipány. Amelie pomáhá lidem s rakovinou

„S potěšením jsme přijali nabídku uspořádat benefiční koncert, jehož hlavním smyslem je podpora dobročinné organizace Amelie v Liberci. Jsme vděční, že děti mají příležitost pomoci svou hudbou a zpěvem něčemu, co má velký smysl a přitom alespoň malým dílem pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Tento koncert nám také umožní přispět k rozšíření povědomí o psychosociální podpoře onkologicky nemocných a jejich blízkých, kterou Amelie poskytuje. Věříme, že návštěvníci večera si koncert užijí a zároveň je bude těšit, že přispívají na dobrou věc. Veškerý výtěžek z koncertu poputuje na podporu bezplatných odborných služeb libereckého Centra Amelie,“ uvádí Jitka Holová, předsedkyně SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou a koordinátorka.

Veškeré služby Amelie jsou onkologicky nemocným a jejich blízkým poskytovány bezplatně, aby si je mohli dopřát i ti, kteří si je sami finančně dovolit nemohou.

„Moc děkujeme pěveckému sboru Iuventus, gaude! ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou za podporu, která nám pomůže zajistit bezplatné služby onkologicky nemocným a zároveň šířit osvětu o fungování Amelie v Libereckém kraji,“ dodává Kuntošová.

Vstupné na koncert na podporu Amelie je 120 korun. Možnost zakoupení vstupenky v předprodeji na webových stránkách ZDE. Koncert probíhá za podpory města Jablonec nad Nisou.

Jitka Pavlatová
Koordinátor dobrovolníků v Liberci a pracovník Centra Amelie