Tato akce má mnohaletou tradici, dobré jméno, podílí se na ní mnoho organizací, dobrovolníků a sponzorů. Při návštěvnosti 1500 dětí a dospělých si ji troufám nazvat masovou. Intenzivní přípravy obvykle zaberou několik týdnů.

Masovým akcím ale bohužel zatím odzvonilo. V roce 2020 jsme ze situace a omezení byli všichni tak nějak zaskočení, ale po roce a čtvrt jsme se v tom více méně naučili chodit. Většina akcí musela být zrušená (Karneval pro nejmenší, Divadélka, Den pro ženy, tématické dílničky, zajímavé přednášky, větší setkávání rodin, atd.), něco se nám ale podařilo zrealizovat on-line (přednášky o výchově dětí, setkání s paní psycholožkou, atd.). Pokud to aktuální situace a počasí dovolily, udělali jsme alespoň nějaká menší setkání venku.

Cesta lesem pohádek, tak jak jí známe, tedy letos nebude. 6. června plánujeme udělat alespoň malou alternativu, a to procházku na hezké místo v přírodě. Rodiče se s dětmi vydají samostatně na krátkou nenáročnou trasu. Na cestu si vytisknou nebo vyzvednou pracovní list, ve kterém budou cestou plnit úkoly. Odměnou jim bude především společně strávený čas na čerstvém vzduchu a možná objevení místa v Tanvaldě, o němž neměli tušení. Akce se bude konat v rámci Festivalu rodiny organizace Síť pro rodinu, o které jsem psala v minulém čísle zpravodaje.

close Ukliďme Česko 2018. info Zdroj: RC Maják zoom_in Ukliďme Česko 2018. V dubnu jsme byli zvyklí připojit se k celorepublikové akci Ukliďme Česko a účast byla vždy hojná. Vyráželi jsme v čele s Libuškou od Majáku, kde se nafasovaly pytle na odpad a rukavice. Chodívalo se kolem kapličky, dále Údolím Kamenice k praktické škole, kolem kostelíka a hřbitova nahoru, směrem na Honvard. Cíl cesty bývala zahrada u Tomky, kde jsme se odměňovali opékáním buřtíků a něčím sladkým.

Letos se akce takto hromadně konat nemohla, takže v Majáku a ve Středisku volného času si dobrovolníci mohli vyzvednout pytle a vydat se uklízet okolí bydliště samostatně. Až se opatření rozvolní natolik, abychom se mohli sejít ve větším počtu, společný úklid určitě naplánujeme. Sledujte náš web, facebookovou stránku a e-mail.

Náš dopolední program běží podle aktuálních vládních nařízení. Dokud je omezen počet osob, které se mohou scházet uvnitř, je nutné si předem zatelefonovat a rezervovat si místo.

Z. Koldovská, Rodinné centrum Maják Tanvald