V jedné z posledních hodin si žáci 9. ročníku se mnou zavzpomínali, jaké byly roky strávené na zdejší škole, tj. na ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice. A skutečně, když se žáci rozhovořili, bylo vidět, že sem chodili rádi a ve škole se jim líbilo. Hlavně zdůraznili velké změny, ke kterým došlo na škole od roku 2018, kdy se stal ředitelem školy Jan Kulhánek.

Např. jeden žák řekl: „Chodil jsem do zdejší školy od 7. třídy a chodil jsem do ní rád. Měli jsme výborný kolektiv, hodnou paní učitelku a také se mi líbily změny, zvláště vybudování nového hřiště u školy.“ S tím jsem naprosto souhlasila, protože nové hřiště upoutává i dospělé, kteří okolo školy procházejí a hodnotí ho velmi kladně.

Na školní pozemky, které žáci pravidelně upravují a udržují v hodinách pracovního vyučování, zakoupil pan ředitel spoustu zahradního nářadí, aby se všem žákům pracovalo lépe. Také v chlapeckých dílnách došlo k velké změně, byly zakoupeny nové pracovní stoly a kufříky s nářadím pro každého žáka, podotklo další z dětí. A tak postupně žáci hovořili i o dalších změnách, které se za krátkodobé působení nového pana ředitele uskutečnily. A nebylo jich málo.

Všechny učebny, školní družina i jídelna byly vybaveny novým nábytkem a podlahy dostaly také nový vzhled, byly pokryty novým linem. Do tříd byly zakoupeny velké nástěnné televize, pro moderní výuku žáků tablety a notebooky. Cvičná kuchyňka byla vybavena novým sporákem s horkovzdušnou troubou a digestoří. Velkou změnou si prošly také šatny, zmínil další z žáků. Nevzhledné klece byly nahrazeny skříňkami, které si žáci zamykají. Věřím, že kdyby nebyl konec hodiny, hovořili by žáci ještě o dalších změnách. Třeba o zakoupení nového sportovního náčiní do tělocvičny, kterého si z důvodu nouzového stavu příliš neužili.

Hezkou vzpomínku také zanechal školní výlet, který pro ty nejlepší žáky uspořádaly paní učitelky Hýsková a Budínová. Někteří z našich žáků byli v hlavním městě dokonce poprvé. V Praze navštívili Národní technické muzeum, Letenské sady, Malostranské náměstí a vyjeli lanovkou na Petřín, kde se sami sobě smáli v zrcadlovém bludišti.

Velmi se vydařil závěrečný den školního roku 30. červen, kdy všichni žáci dostávali vysvědčení, pamětní listy z rukou pana ředitele a od své třídní učitelky upomínkové dárečky. Velkým překvapením pro nás všechny byla přednesená vtipná báseň „deváťáků“, která byla poděkováním učitelskému sboru. Na závěr nás potěšil výrok jednoho žáka: „NĚCO KONČÍ A NĚCO NOVÉHO ZASE ZAČÍNÁ.“ Rozloučili se s námi žáci, z nichž většina si uvědomuje důležitost dalšího vzdělávání a z toho máme skutečnou radost.

Za kolektiv učitelů ZŠ Údolí Kamenice Jana Komárková