Tři králové zpívají koledu a svěcenou křídou píší na dveře K+M+B 2021. Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat Kristus žehnej tomuto domu, znamená to také konec vánočního období.

Letošní rok, byla obchůzka a vinšování Tří králů zahalená strachem z nemoci, tak snad tito králové nám přinesou lepší a zdravější časy.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz