„Navázali jsme spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) Kokonín a k oslavě Dne Země jsme podpořili výsadbu stromků v kokonínském lesoparku. Tam loni bylo třeba odtěžit smrky napadené kůrovcem,“ říká Michal Šarbort, lesní hospodář Magistrátu města Jablonec nad Nisou a dodává: „Podle lesního plánu tu dobrovolníci vysadili 500 sazenic jedle bělokoré a dalších pět stovek sazenic buku lesního.“

Stromky dva dny sázelo osm dětí a dva dospělí. „Do konce léta musíme vysazené jedle ochránit oplocenkou, aby v zimě mladé dřeviny nepoškodila zvěř,“ doplňuje lesní hospodář magistrátu s tím, že navázaná spolupráce s kokonínskými ochranáři přírody bude i nadále pokračovat. „V plánu máme vysadit na pasece při ulici Dalešická čtyři sta sazenic smrku ztepilého. Rád bych poděkoval ČSOP, a hlavně předsedovi Marku Drápalovi, za práci dobrovolníků, která nejen zkvalitní životní prostředí, ale i ušetří městu nemalé finanční prostředky v řádu několika tisíc korun za zalesňování,“ dodává Michal Šarbort.

Jablonec nad Nisou dbá na všechny aspekty udržitelného rozvoje, a proto podobné akce i v rámci Místní Agendy 21 podporuje. Do projektu byl zařazený například Týden Země, jehož organizátorem bylo Středisko volného času Vikýř. To připravilo v Tyršově parku naučnou stezku pro děti, které doprovázeli jejich rodiče nebo prarodiče. Děti plnily různé kvízy a úkoly vztahující se k Týdnu Země.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Město Jablonec nad Nisou