Český červený kříž se stává nositelem této výuky s akreditací tak, aby dobrovolníci od Aše až po Ostravu byli vzděláváni stejným způsobem a měli stejné znalosti. Už tuto sobotu se za zvýšených bezpečnostních opatření proškolila první skupinka zájemců.

Podle ředitelky ČČK Jablonec Kateřiny Havlové zájem pomoci ostatním v nouzovém stavu výrazně roste. S akutním požadavkem na dobrovolné ošetřovatele se obracejí domovy důchodců, domovy pro seniory, sociální ústavy a další, neboť výrazně ubývá tamního personálu, který buď onemocněl nebo je v karanténě.