Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova, který reagoval na covidovou situaci. Připravil ji Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s BESIPem, Asociací Záchranný kruh a portálem Bezpečné cesty. K realizaci přispěl také Liberecký kraj, který se prevencí dlouhodobě zabývá.

V tomto roce pro žáky 4. ročníku přibyl tréninkový test právě k získaní průkazu cyklisty. Test se skládá z 10 otázek pravidel silničního provozu, 7 dopravních značek a 3 situacích na křižovatce. „Aplikace měla být doplňkem vzdělávání ve školách i na hřištích. Rychle jsme reagovali na distanční vzdělávání v loňském roce. Reagujeme i nyní a nabízíme dětem možnost trénovat na první řidičské zkoušky,“ dodává Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Aplikace funguje velmi jednoduše. „Žák si vybere z jakékoli kategorie test. Při jeho spuštění se mu vygeneruje deset nebo dvacet náhodných otázek, na které postupně odpovídá ze tří až čtyř nabízených možností. Okamžitě se mu zobrazí, jestli zvolil správné nebo chybné řešení. Všechny správné odpovědi jsou navíc zdůvodněny,“ popisuje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Na webu www.dopravnivychova.cz jsou rovněž volně ke stažení pracovní listy pro děti mateřských a základních škol, které názorně ukazují, že se dopravní výchova dá propojit s běžnými předměty. Řekli byste někdy, že se výuka angličtiny dá spojit s dopravním výchovou? Na webu zjistíte jak! Ti, kteří rádi sledují videa, by si neměli nechat ujít tři animované spoty věnované bezpečnému přecházení, reflexním prvkům a správnému poutání v autě. Nejmenší děti určitě zabaví omalovánky, ve kterých je spousta naučných říkadel, básniček a obrázků k vykreslení.

Dopravní výchova v době covidové není určena pouze dětem. BESIP s dalšími partnery se podílí také na nové aplikaci „DOPRAPKA“, která žákům přináší otevřený herní svět z oblasti dopravního prostředí. Od data spuštění Doprapky její stránky navštívilo již téměř 35 tisíc návštěvníků, téměř 12 tisíc uživatelů si ji stáhlo a více než 3 tisíce uživatelů ji aktivně používá.

Začátkem března také proběhlo několik seminářů pořádaných Centrem dopravního výzkumu, v tuto chvíli další semináře nejsou zveřejněny na portále www.detivdoprave.cz.

Dále připravil nové rýmované říkanky a pohybové aktivity pro děti, učitele i jejich rodiče cílené na zapamatování si hlavních pojmů a úkonů v silničním provozu. Pohybová videa jsou doplněna otázkami a úkoly pro děti, které mají za cíl ukotvení a prohloubení jejich praktických dovedností a orientaci v silničním provozu.

Materiál je ke stažení a k využití na www.ibesip.cz.

Tým silniční bezpečnosti