Letos již jednotlivé čety v severních Čechách vyjížděly k více jak jedenácti tisícům poruchových událostí na distribučním zařízení. Na prověrku v podobě námrazové či sněhové kalamity se všichni pracovníci poruchové služby pečlivě připravují a dokončují preventivní údržbu zařízení.

Současné koronavirové situaci se museli přizpůsobit i energetici pracující v terénu. Jelikož jsou součástí kritické infrastruktury, museli přijmout opatření k ochraně své i zákazníků – vytvoření fixních osádek, starty z domova a eliminace shromažďování na zázemích, důsledné dodržování hygienických a bezpečnostních opatření. Přes všechna tato opatření jsou poruchové čety připraveny v případě poruch okamžitě vyjet do terénu a řešit následky větrných i sněhových kalamit.

V letošním roce v severočeském regionu došlo i přes obvyklé nepříznivé klimatické jevy, např. těžký mokrý sníh, letní bouřky, nárazový vítr a vichřice ke snížení poruchových událostí oproti roku 2019 (14 500 událostí) na cca 11 tisíc událostí. K nižším číslům pomohly jak intenzivní prořezy ochranných pásem vedení, tak i méně kalamitních stavů. 

V terénu se energetici neobejdou bez těžké techniky, jako jsou terénní vozidla, a hlavně montážní plošiny. Na severu Čech poruchové čety disponují hned 7 čtyřkolkami, které využívají celoročně především v horských a nepřístupných oblastech v Krušných i Jizerských horách a ve Šluknovském výběžku. 

Denně je v regionu severních Čech v terénu na 210 výkonných pracovníků ČEZ Distribuce a v mimopracovní době drží pohotovost 36 elektromontérů a 3 technici a na určených oblastech. V případě kalamitního stavu způsobeného nepřízní počasí dochází až ke zdvojnásobení počtu pracovníků v pohotovosti a povolání smluvních partnerů a externích firem. "Stále ve větší míře používáme metodu práce pod napětím, jak na hladině nízkého napětí, tak i hladině vysokého napětí, čímž se snižují časy nutné pro odstávky zařízení a zvyšuje se komfort našich klientů," doplňuje Jiří Zapadlo.

V zimním období často dochází k teplotním výkyvům. Zpravidla s oteplením po třeskutých mrazech se energetici vydávají na mimořádné preventivní pochůzkové kontroly v námrazových oblastech. Jejich cílem je kontrola venkovního vedení a případné „oklepání“ námrazy, která by mohla způsobit problémy s dodávkou elektřiny.

Vysoké mrazy a s tím související nízké teploty problémy nezpůsobí, námraza na vedeních se tvoří zpravidla okolo nuly, kdy je vysoká koncentrace vlhkosti. Svojí vahou pak může prověsit vedení či dokonce přetrhnout vodiče. Energetici námrazu sklepávají speciálními tyčemi, popřípadě dispečink „pustí“ více elektřiny přes vedení, kde se námraza tvoří. Dojde pak k přirozenému odtávání.

V případě kalamitní situace mají poruchové čety ČEZ Distribuce připravenu k okamžitému nasazení veškerou techniku a mechanizaci včetně osobních terénních vozidel, montážních plošin na podvozcích lehkých, těžkých i terénních nákladních vozidel.

V nepřetržitém spojení s techniky jednotlivých pohotovostních míst poruchové služby je dispečink ČEZ Distribuce. Systém GPS, kterými jsou vybavena všechna vozidla posádek, a elektronický systém řízení osádek, do kterého jsou začleněni všichni elektromontéři, umožňuje ihned lokalizovat místa jejich výskytu a k odstranění vzniklé poruchy vyslat nejbližší z nich.

V zimních měsících dochází ke zvýšení počtu poruch především v důsledku přívalů sněhu, námrazy, či vichřice, kdy k přerušení dodávky elektrické energie dochází nejčastěji vlivem pádu stromů nebo větví do vedení. ČEZ Distribuce každoročně provádí v ochranném pásmu vedení ořezy stromoví v řádech 400 milionů korun. Mnohdy však dochází k pádům i vyšších stromů, které stojí mimo ochranné pásmo.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ