Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť pro rodinu propojuje 250 center v ČR, státní i nestátní organizace doma i v zahraničí. Prosazuje a posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou a otcovskou roli v rodině a společnosti, právní ochranu rodiny, rovné příležitosti pro všechny, zdravý život ve zdravém prostředí, roli MC v systému předškolní péče.

Podporuje začínající i zavedená mateřská centra, spolupráci v jednotlivých krajích. Mapuje aktivity svých členů, názorovou škálu, zpětnou vazbu, trendy v péči o rodiny včetně zahraničních, příležitosti pro své členy a pro rodiny obecně, možnosti, jak nápady snadno sdílet. Vyhledává a šíří příklady dobré praxe: v mateřských centrech – služby pro rodinu. Inspiruje k rozvoji a šíření nových dobrých nápadů a k obnově a zachovávání tradic.

Prezidentkou Sítě pro rodinu je Mgr. Rut Kolínská, která stála u zrodu prvního mateřského centra v ČR (1992) a je tak nositelkou českého know-how mateřských center. Rut je absolventka Etnografie a folkloristiky FFUK, genderová expertka, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, členka Monitorovacího výboru OPZ. Je nositelkou těchto ocenění: Žena Evropy 2003, Sociálně prospěšná podnikatelka 2005, jedna z 25 TOP žen Česka 2015. Má pět dětí.

Festival rodiny

Síť pro rodinu ve spolupráci se svými členskými mateřskými centry pořádá v průběhu pěti jarních týdnů společenské akce pro veřejnost, prostřednictvím kterých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti. Vychází se z toho, že každý rok v jarních týdnech mateřská centra po celé ČR pořádají tradičně akce spojené s významnými dny, které jsou zaměřené na rodinu a její členy – Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. 

Jedná se o společné setkání rodin a společné sdílení času mimo virtuální realitu. Nezáleží na programu, který se na setkání bude odehrávat. Takže může jít o zahradní slavnost, stejně tak jako například pohádkový les, rodinný výlet, jarmark, sportovní či jiné soutěže, divadelní představení, koncerty, workshopy a podobně. V roce 2019 byl sjednocujícím prvkem těchto akcí klobouk.

Mimo jiné akce, které jsme do Festivalu rodiny přihlásili, jsme v našem centru pořádali zahradní kloboukovou slavnost. Program byl sestaven tak, aby si na své přišla opravdu celá rodina. Maminky a babičky vyráběly s dětmi papírové klobouky všech tvarů, barev a velikostí.

Pro tatínky jsme měli připravenou venkovní dílnu, kde vyráběli pro Maják věšáček na klíče a hlavně activity board, který je v centru velmi oblíbeným objektem zájmu naší malé klientely. Za odměnu se tatínkové občerstvovali sponzorskými dary z nedalekých pivovarů a oslavili tak s námi Den otců. Všichni se pak mohli zvěčnit ve foto koutku, který pro nás vytvořila jedna z maminek.

V roce 2020 bylo motto: S námi kvete každá rodina. Tentokrát jsme akci pojali jako stopovanou. Připravili jsme ji uprostřed sídliště, v blízkosti centra a trasa byla krátká a připravená tak, aby ji zvládly i opravdu malé děti a maminky s kočárky. Na cestu jsme se vybavili pastelkami a pracovním listem. Vyrazili jsme podle fáborků a hledali velké papírové květiny ukryté v trávě.

Stejnou barvou, jakou měla nalezená květina, si děti vybarvily obrázek na svém pracovním listě. Cesta končila na zahradě MŠ, kde děti ve křoví objevily poklad. Počasí nám přálo, omezení v tu dobu nebyla tak přísná, takže jsme na zahradě ještě dlouho poseděli a děti si pohrály.

Síť pro rodinu stála před rozhodnutím Festival rodiny kvůli mimořádným opatřením a kvůli nejistotě, co bude kdy povoleno, zcela zrušit. Nakonec si ale řekli, proč festival nepojmout jinak!

Termín a motto zůstávají, mění se formát! Využijeme možností moderních technologií, dáme Festivalu rodiny on-line formát a budeme aktivity prezentovat na webových stránkách, na Facebooku, Youtube a dalších virtuálních místech. Festivalové aktivity budou zahrnovat prezentace, jak se mateřská centra zapojila v období omezené činnosti do pomoci potřebným, on-line aktivity, soutěž pro mateřská centra a rodiny, reálná festivalová setkání, pokud je podmínky mimořádných opatření umožní.

Takže sledujte náš web a facebookovou stránku.

Zuzana Koldovská, RC Maják Tanvald