Vojtěcha Šťastného z ČSOP Bukovina zajímalo území Sedmihorských mokřadů a místní ptačí společenstva už od doby, kdy ještě chodil na základní školu. Postupem času si tento mladý ornitolog uvědomil, že území ležící v blízkosti Karlovic je jistým způsobem narušené pozůstatky socialistického hospodaření a potřebuje pomoc člověka.

Posbíral v sobě veškerou trpělivost, cílevědomost, zápal a nadšení pro věc, spolu s dalšími lidmi založil pozemkový spolek, navázal spolupráci s dalšími organizacemi. Společně získali desítky souhlasů vlastníků pozemků, přesvědčili zatvrzelé úředníky a zasadili se o to, aby došlo k odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů, vybudování soustavy 14 tůní, a území se tak vrátila schopnost zadržovat vodu.

S novými praktikami podvodníků, aktuálními trendy v oblasti trestné činnosti páchané na seniorech seznámily policejní preventistky seniory v Maršovicích.
Policistky poradily seniorům v Maršovicích, jak se bránit podvodníkům

„Podzemní voda v nivě zdejší řeky Libuňky po revitalizaci vystoupala do své přirozené výšky, zadržování vody v území se zvýšila o více než 26 500 m³ a místo osídlily vzácné druhy obojživelníků i ptáků,“ hovoří o výsledném efektu obnovy mokřadů Vojtěch Šťastný. „Zdejší mokřady pomohou řešit hned několik klimatických rizik. Dokáží zadržet významnou část přívalových srážek, zároveň v horkých dnech ochlazují vypařováním vody své okolí. Krajina se tak nepřehřívá,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Andrea Křivánková, proč postoupil do fínále.

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Soutěž pořádá Nadace Partnerství a Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

O Cenu sympatie bojoval ve finále také energeticky plusový dům Alfadome Zero v Liberci.

David Kopecký