Dotace na opravu chodníků v obci byla schválena z Libereckého kraje z programu č. 2.1 – Program obnovy venkova dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikaci, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy a parkovišť. 

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz