Do oken a těsně k nim v nově zrekonstruovaném objektu  instalovali tradiční výzdobu a pochutiny tak, jak byly obvyklé u našich předků. „Velikonoce na Krásné opět nezklamaly… alespoň jsme takto mohli načerpat sváteční atmosféru. Okénková výstava je přístupná pro všechny v každou denní dobu,” píše ke svým fotografiím Hana Skřivánková. 

Nouzový stav ji, stejně jako všechny ostatní “přizemnil” na území Jablonecka. „Vždycky na Velikonoce jsme   vyráželi do skanzenu buď v Kouřimi, nebo do Přerova nad Labem… to byly ale děti malé. Teď jsme vděční za okénka na Krásné. Mají to ale moc pěkně vymyšlené,” zhodnotila Jablonečanka.

Zrekonstruovaný Kittelův dům, unikátní dvoupatrová roubená stavba a významná kulturní památka, se otevřel v roce 2019. Náročná rekonstrukce téměř zříceného domu započala v roce 2004 a trvala dlouhých 15 let. Dokončený Kittelův dům slouží mimo jiné jako infocentrum a muzeum. 

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel žil na Krásné (tehdy Šumburk) v 18. století a jeho lékařské úspěchy byly tak pronikavé, až o něm kolovaly mezi lidmi pozoruhodné legendy. Třeba ta o kouzelné knize nebo o létajícím plášti. Ne nadarmo získal i přízviska jako ďábelský doktor či Faust Jizerských hor. Jisté je, že to nebyl jen lékař, ale i významný donátor, který v Krásné financoval jak stavbu kostela, tak školy i fary. A samozřejmě Burku.

V majetku rodiny Kittelů byl dům do roku 1817, kdy jej manžel Kittelovy vnučky prodal Franzi Römischovi, bratru majitele maloskalského panství. Römischové jej vlastnili do konce 80. let 19. století, poté se majitelé rychle střídali. Po roce 1945 se dům stal majetkem státu, s nímž hospodařila Domovní správa v Železném Brodě. Už před rokem 1990 byl neobyvatelný, poté jeho zkázu dokonalo několik majetkových spekulantů. Od počátku 21. století je majetkem obce Pěnčín.

Lenka Klimentová, Jablonec