Vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jana Světlá přivítala na akci hosty, mezi které patřili primátor Jiří Čeřovský, starosta města Železný Brod František Lufinka, poslanci parlamentu České republiky Petr Beitl a Jana Pastuchová, senátor Jaroslav Zeman a další významné osobnosti. Ceremoniál si nenechali ujít ani rodinní příslušníci oceněných policistů, které jsme mezi sebou velmi rádi uvítali.

V úvodu našeho programu potěšilo všechny přítomné vystoupení dechového kvintetu žáků Základní umělecké školy v Železném Brodě.

Ředitel územního odboru Policie ČR Jablonec nad Nisou Pavel Langr ve svém úvodním projevu vyzdvihl celoživotní práci oceňovaných policistů a občanské zaměstnankyně a také poukázal na  jejich obětavost při výkonu pracovních povinností v covidové době. Pavel Langr předal policistům následující ocenění:

 „Za věrnost III. stupně“, kterou policejní prezident oceňuje policisty za příkladnou službu po nejméně deseti letech služebního poměru u Policie České republiky. Tu si převzalo pět policistů. „Za věrnost II. stupně“ po nejméně dvacetileté službě u Policie České republiky. Ocenění si převzal jeden policista. „Za věrnost I. stupně“ za třicetiletou službu u Policie České republiky. Ocenění si převzal nprap. Jan Kopal  ze služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jablonec nad Nisou.

Další dva policisté obdrželi medaili „Za zásluhy o bezpečnost“. „Čestnou medaili policejního prezidenta“ si převzali čtyři policisté.

Občanská zaměstnankyně územního odboru Policie ČR Jablonec nad Nisou paní Jindřiška Brožová si převzala z rukou plukovníka Langra „Plaketu policejního prezidenta“. Martin Pivnička obdržel „Odznak za službu v zahraničí III. stupně“.

Dva policisty z obvodního oddělení Smržovka odměnil za jejich službu pro veřejnost věcným darem senátor a současně starosta obce Albrechtice v Jizerských horách Jaroslav Zeman.

Dalším osmi policistům jabloneckého územního odboru poděkoval za jejich pracovní úsilí primátor města Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Starosta obce Rychnov u Jablonce nad Nisou Tomáš Levinský udělil věcný dar prap. Ondřeji Fibikarovi z obvodního oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou za vynikající výsledky při obchůzkové a hlídkové činnosti na území města Rychnova u Jablonce a také za významnou pomoc při záchraně života 93letého seniora ze Železného Brodu.

Policista Jan Semenec z obvodního oddělení Jablonec na Nisou obdržel věcný dar, kterým ho za jeho práci ocenili starostové Janova nad Nisou a Bedřichova.

Za dlouhodobé příkladné plnění služebních povinností a aktivní postoj k výkonu služby v rámci své okrskové činnosti v Železném Brodě a ostatních obcí ORP, za spolupráci s městskou policií a oddělením OSPOD města, a to zejména v oblasti prevence kriminality mládeže,  ocenil starosta Železného Brodu František Lufinka policistku Elišku Havrdovou.

Na závěr poblahopřál plukovník Langr všem oceněným a poděkoval přítomným hostům za jejich účast. Jeho velké poděkování patřilo také panu starostovi Františku Lufinkovi za poskytnutí zázemí ke konání tohoto slavnostního setkání.

Markéta Razáková, oddělení prevence KŘP Libereckého kraje