Konalo se tu další sousedské setkání u veřejného ohniště vybudovaného vlastními silami. „Byla to naše druhá větší akce,“ potvrdil Petr Klápště, předseda Osadního výboru Rýnovice a Lukášov.

Tatínkové se svými ratolestmi absolvovali šestici připravených aktivit od hodu polenem, řezání pilou po zapalování papíru skleněnou koulí, která funguje jako čočka. „Naše oblíbená místní kapela Bleskový sběr zahrála převzaté i vlastní písně, někteří si i zatančili. A všichni se rádi setkali a popovídali,“ poznamenal předseda. Vůbec prý tak nevadilo, že kvůli vedru byla komornější účast než obvykle a že u ohniště každý strávil jen nutnou chvilku na opečení buřta.

Albrecht z Valdštejna v Jičíně.
TIP NA VÝLET: Historie hrou s novou mapou Po stopách Albrechta z Valdštejna

A jak se veřejné ohniště v Rýnovicích vyskytlo? Vybudovali si je po nezbytné administrativě sami. „Námět na povolení a vybavení do té doby neoficiálního ohniště získal podporu z participativního rozpočtu města v roce 2019 a my jsme se rozhodli, že všechny peníze od města nakoupíme materiál a práci zvládneme svépomocí,“ vysvětlil Petr Klápště s tím, že posunuli ohniště do polohy dostatečně daleko od lesa a vybudovali u něj s co největším využitím naší místní jizerskohorské žuly sezení z kamenných kopáků, stůl s lavicemi a barový stůl.

A ohlas byl velký, do brigád se zapojili skoro všichni členové osadního výboru i další dobrovolníci.

(lek)