Celkem letos celý betlém obsahuje 25 figur. Figury do betlému vytváří pan Bedřich Rathouský a nyní je to velkou podívanou nejen pro obyvatele naší obce, ale pro všechny, kteří projíždějí Loužnicí. Krásný adventní čas všem a hlavně hodně zdraví!

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz