Velká oprava zde proběhla v roce 1984, což dokazuje letopočet na betonu dna nádrže a velmi drobná oprava proběhla v roce 2015.

A tak bylo v letošním roce nutné přistoupit k výměně laviček, podloží pod lavičkami a schodiště k vodě, rozpadající se lem nádrže, schodiště, kdy zde hrozilo zranění, spárování a čištění kamenné obruby, oprava dna a přítoku vody. Celou opravu provádí pan Praveček, kamenné práce pan Krupka z Držkova a o betonový a kamenný materiál se stará firma Autodoprava Černý Loužnice. 

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz