Společnými silami jsme udělali spoustu práce, která vedla ke kouzelnému večeru. Děkujeme novým obyvatelům obce, za darování stromu. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách. Zastupitelé a hasiči zajistili stromeček a posezení, Radim krásně ozdobil stomek, Vojta se ujal obsluhy u svařáku a čaje, Lucka připravila doprovodný program.

Rozsvícení si tak užily i děti. Napsaly dopis Ježíškovi, vytvořily vlastní hvězdičku se svým jménem na náš malý stromeček, prošly Andilkovu cestu a mohly si vyzkoušet svou šikovnost v hodu kroužky a nakonec si i „zaprskaly“.

Příjemná a klidná atmosféra doprovázela celý večer a jsme moc rádi, že jsme tento čas strávili všichni společně. Ale! Máme jeden „problém“. Ten krásný jelen, který hlídá stromeček, nemá jméno. Návrhy můžete poslat na e-mail@jiloveudrzkova.cz.

Obec Jílové u Držkova