Tentokrát hledáme název vesnice, ve které najdeme krásný pseudogotický kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Byl dostaven v roce 1910 dle návrhu stavitele Josefa Turnwalda, vysvěcen byl téhož rokudne 1.12. biskupem Josefem Grossem. Hlavní oltář je zasvěcen Božskému srdci Páně, boční oltář Panny Marie s Ježíškem v náručí byl posvěcen hradeckým biskupem Karlem dne 22. března 1926. Autorem dřevořezby Klanění pastýřů a Ukládání mrtvého Krista vedle svatostánku i sochy svatého Petra a Pavla, které zdobí hlavní oltář, jsou Prací mistra řezbáře Josef Kindermann z roku 1926. V roce 1999 začala jeho rozsáhlá rekonstrukce.

Ještě napovíme, že ve vesničce žije kolem 140 obyvatel, její historie sahá do konce 17. století a jejím nejvyšším bodem je vrch Slovanka. Najdeme tu také V rašelinné louky, které jsou přírodní rezervací. Místo je oblíbeným turistickým cílem v létě i v zimě. Už víte, kde jsme fotili tentokrát?