Dnes hledáme název obce, kde žije necelých 500 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1543. Sousedí s CHKO Český ráj a tvoří tak téměř severní vstupní bránu do této oblasti. Obcí prochází značená turistická stezka, která vede kolem nejvýše položeného bodu obce, kde najdeme rozhlednu. Z tohoto bodu je vidět daleko do okolí krajiny. Uvidíte odtud panorama Krkonoš, Českého ráje, Trosky a na západě pak v krajině dominující Ještěd.

Krkonoše lákají turisty v létě i zimě.
Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les aneb O lese a vodě v Krkonoších

Na konci 80. let minulého století byla obec prakticky odsouzena k zániku. Část byla určena k rekreaci, ve střední části vznikla zahrádkářská osada a vše ostatní mělo padnout ve prospěch místního zemědělského družstva. Situace po Sametové revoluci ale umožnila malým obcím získat znovu svoji samostatnost, což tu využili. Najdeme tu kapli Navštívení Panny Marie, památkově chráněné sousoší Piety i sochu sv. Anny, kterou se podařilo obnovit v roce 2019.

Už víte?