Jedním z nich je Marek Pěkný, který se stal příslušníkem HZS ČR v roce 1999. Svou profesní kariéru započal ve funkci hasič na stanici Jablonec nad Nisou. Postupně se vypracoval, s ohledem na své schopnosti a dovednosti, na pozici hasič – strojník, následně na pozici hasič – technik spojové služby až na funkci hasič – technik strojní služby.

Ani u toho však nezůstal, své působení u HZS Libereckého kraje uzavřel na služebním místě kontrolní činnost na pracovišti prevence, OOB a KŘ, ÚO Jablonec nad Nisou, kde zúročil nejen své mnohaleté hasičské zkušenosti, ale uplatnil zde i svůj velký koníček, kterým je fotografování. Během své služby u HZS LK si vzdělání průběžně doplňoval řadou odborných a specializačních kurzů, z nichž za zmínku stojí zejména kurz „posttraumatická intervenční péče“ nebo „řidič vozidel dopravy raněných a nemocných“.

Kromě výkonu služby u profesionálních hasičů je rovněž více než 20 let součástí jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pěnčín - Huť, ve které dlouhodobě zastává funkci strojníka. „Kolegové si váží Marka Pěkného především pro jeho spolehlivost, pracovitost, kamarádskou povahu a ochotu podělit se o získané zkušenosti,“ říká Petr Müller, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ, ÚO Jablonec nad Nisou.

Na základě velmi dobrých výsledků při plnění služebních povinností mu byla udělena medaile HZS ČR “Za věrnost" II. stupně. K výkonu služby přistupuje dlouhodobě odpovědně. Na jeho stabilní výkony se mohli spolehnout jak jeho nadřízení, tak celý kolektiv pracoviště.

Za jeho dlouholetou obětavou práci při záchraně zdraví, životů i majetku lidí a za svědomité plnění služebních povinností mu v pátek 20. listopadu 2020 poděkovali Jan Málek, statutární zástupce krajského ředitele, Petr Bartoň, ředitel ÚO Jablonec nad Nisou a Petr Müller, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ, ÚO Jablonec nad Nisou.

Na územním odboru Jablonec nad Nisou ještě zůstaneme. Dalším příslušníkem, který se po 30 letech rozhodl opustit řady HZS Libereckého kraje, Milan Fejfar. Poslední směnu odsloužil se svou směnou B na stanici v Tanvaldu v sobotu 21. 11. 2020. Milan Fejfar byl příslušníkem HZS ČR od 1. prosince 1990. Zprvu začínal ve funkci hasič na stanici Velké Hamry.

Během působení u HZS Libereckého kraje si své vzdělání doplnil řadou odborných a specializačních kurzů. „Své působení u sboru končí ve funkci strojníka, kterou vykonává již řadu let. Za svou kariéru se účastnil mnoha mimořádných událostí, svou odborností a znalostmi byl příkladem pro své služebně mladší kolegy,“ řekl David Patrman, velitel stanice Tanvald.

Kolegové si Milana Fejfara oblíbili především pro jeho kamarádskou povahu, spolehlivost a pracovitost. Mezi jeho koníčky, kterým se ve svém volném čas naplno věnuje, patří zejména cyklistika a turistika. Službu hasiče vždy považoval za své poslání. Milan Fejfar zasvětil službě u HZS ČR téměř třicet let. Rozloučit se a poděkovat mu za svědomité plnění služby přišli Jan Málek, statutární zástupce krajského ředitele, Petr Bartoň, ředitel ÚO Jablonec nad Nisou.

Na stanici HZS LK v Tanvaldu na konci listopadu skončil také jeho kolega ze směny B nprap. Tomáš Průcha, který na svou poslední směnu nastoupil v úterý 24. 11. 2020. Tomáš Průcha byl příslušníkem HZS ČR od 1. října 1991. Nejdříve začínal ve funkci hasič, pro jeho schopnosti však povýšil na velitele družstva. „Je vynikajícím mentorem pro mladší kolegy. Je to náš dlouholetý kolega a kamarád s velmi přátelskou povahu. Vždy byl velmi spolehlivý a pracovitý,“ řekl David Patrman, velitel stanice Tanvald.

Ve dnech svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Hamrech, kde také dlouhodobě zastává funkci strojníka a především velitele družstva. Jeho koníčkem je jednoznačně sport, a to fotbal, který aktivně hraje za starou gardu Velkých Hamrů. Pro své odborné znalosti ve fotbale dlouhodobě vykonává delegáta FAČR. Tomáš Průcha, stejně jako Milan Fejfar, považoval službu hasiče za své poslání, o čemž svědčí 30 let strávených ve výkonu služby.

S Tomášem Průchou se přišli rozloučit a poděkovat za dosavadní dlouholetou službu Jan Málek, statutární zástupce krajského ředitele, Petr Bartoň, ředitel ÚO Jablonec nad Nisou.

Celý sbor přeje kolegům do dalších let především dobré zdraví, čas na záliby, hodně pohody a radosti.

Lucie Hložková