Realizovaný Nákup ochranných prostředků PO byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje Účelová dotace z Dotačního fondu LK, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK. Tyto prostředky budou pro naši zásahovou jednotku velkým pomocníkem při nenadálých situacích, kdy jde o zdraví, životy a majetky nás všech. Hasiči dostali nové ochranné obleky, obuv, přilby a další pomůcky.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz