Naštěstí nemuseli hasit žádný požár, ale byli účastníky slavnostního setkání a představení nového hasičského auta – cisterny cas Scania v Držkově, a následně v Radčicích na večerní akci – Pálení čarodějnic, kterou pořádalo SDH Radčice pro děti.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz