V červnu začne ČEZ Energo ve spolupráci s Jabloneckou energetickou budovat přístavbu pro novou kogenerační jednotku a akumulační nádrž jako součást stávající kotelny v Mechové ulici v Jablonci nad Nisou. Ve čtvrtek 30. května JE uspořádala přímo na místě den otevřených dveří, aby obyvatele sídliště seznámila s plánovanými úpravami.

Členové vedení i zaměstnanci Jablonecké energetické (JE) spolu se zástupci ČEZ Energo a Kanceláře architekta města zájemcům převážně z okolních domů představili nejen stávající technologii, ale seznámili je také s novou podobou bývalého výměníku, v němž se kotelna nachází.

„Uvědomujeme si, že jakákoli stavební činnost, která se v sídlišti děje, je pro obyvatele nepříjemná a zasahuje do jejich komfortu. Rozhodli jsme se proto uspořádat setkání, na kterém lidem nejen představíme budoucí podobu celého objektu, ale také vysvětlíme, co se bude dít a jaká omezení mohou čekat. Vzájemná komunikace je pro nás důležitá. Záleží nám na tom, aby se lidem v Jablonci žilo dobře bez ohledu na to, zda jsou našimi odběrateli nebo ne,“ vysvětluje záměr společnosti Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecké energetické.

„Jsme si také vědomi své společenské odpovědnosti, proto jsme přizvali ke spolupráci Kancelář architekta města. Její členové se vyjádřili k plánovým technickým objektům a navrhli vhodné urbanistické řešení,“ pokračuje Jaroslav Šída, manažer energetických projektů JE. Lidé si tak mohli na panelech před kotelnou prohlédnout vizualizace budoucí podoby a popovídat s vedoucí Kanceláře architekta města (KAM) Pavlínou Müllerovou.

Na humanizaci technických objektů včetně zelených ploch společnost plánuje uvolnit 2,5 až 3 miliony korun. Přístavba s kogenerační jednotkou bude podle projektu zčásti zakrytá kovovou treláží, po níž se budou pnout popínavé rostliny. Výsadbu zeleně i nového trávníku plánuje JE po skončení stavebních prací.

Harmonogram stavebních a instalačních prací je navržený na období červen až listopad. Přitom hlavní stavební práce by se měly odehrát během prázdnin. Počet parkovacích míst nové objekty nijak neovlivní. Neměla by je zabrat ani stavba. Pokud dojde na nějaká dopravní omezení, tak pouze na dobu nezbytně nutnou, například instalace akumulační nádrže o objemu 80 m3 si vyžádá jeřáb, ale během jednoho dne by mělo být hotovo.

close Ve čtvrtek 30. května JE uspořádala v kotelně den otevřených dveří info Zdroj: jeas.cz / Markéta Hozová zoom_in Ve čtvrtek 30. května JE uspořádala v kotelně den otevřených dveří

Výstavba kogenerační jednotky se, bohužel, neobejde bez krátkých a vždy dopředu oznámených odstávek v dodávkách tepla a teplé vody. I v těchto případech půjde pouze o dobu nezbytně nutnou.

JE dlouhodobě klade důraz na zelenou energii

Instalace kogenerační jednotky vyplývá z celkové koncepce JE, která spočívá ve zvyšování efektivity a optimalizace výroby, a snižování závislosti na plynu v podobě využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů. ČEZ Energo ve spolupráci s JE v Jablonci nad Nisou již vybudoval a provozuje celkem pět

kogeneračních jednotek, které výrazně přispívají k dekarbonizaci teplárenství ve městě. KGJ Mechová bude šestou instalací. Její parametry jsou shodné s KGJ Březová, která byla instalovaná mezi prvními v roce 2020. Další KGJ jsou součástí technologií v kotelnách Liberecká, B. Němcové a J. Hory.

Předpokládaný jmenovitý výkon KGJ Mechová: tepelný výkon 1207 kW, elektrický výkon 999 kW.

V souladu s projektem komunitní energetiky JE na střeše stávající kotelny instaluje cca 40 fotovoltaických panelů o výkonu cca 18 MWp.

„V obou případech uplatníme zkušenosti z předešlých instalací. Výsledkem bude účinnější a efektivnější výroba tepla a teplé vody a stabilizace ceny tepla pro koncového zákazníka,“ konstatuje Martin Kočí, manažer obchodu a projektů JE. Kapacita staronového zdroje v Mechové ulici je dostatečná i pro případné další zájemce o připojení k soustavě centrálního zásobování teplem.

Co znamená KGJ, FVE a MWp?

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku, zkráceně KGJ, tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro ohřev vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností a nižším dopadem na životní prostředí.

FVE je zkratka pro fotovoltaiku, tedy přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Fotovoltaická elektrárna na střeše kotelny zajistí část energie pro vlastní spotřebu zdroje, tedy chod kotlů a čerpadel a případně pro ohřev teplé vody.

MWp (megawat peak) je jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek.

jeas.cz / Markéta Hozová

Mohlo by se vám líbit: Jablonecká ZUŠka představila veřejnosti Ve dvou se to lépe táhne 

Jablonecká Základní umělecká škola (ZUŠ) představila největší letošní celoškolní projekt Ve dvou se to lépe táhne. | Video: Radka Baloghová