V červnu děti čeká Mezinárodní folklórní festival na Letní scéně Eurocentra a na závěr školního roku děti vystoupí v Klubu EX, kde se bude nejen zpívat, loučit se s budoucími školáky, ale bude představena příprava na další školní rok. Všem dětem a jejich rodičům přeji krásné prázdniny, paní ředitelce E. Tuhé a kolektivu Mateřské školy Mšeňáček děkuji za hezkou spolupráci a v neposlední řadě děkuji statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za velkou podporu.

Věra Pokorná, sbormistryně DPS Skřivánek, z.s.