Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Jablonec v poslední době prochází významnou modernizací. Jen v loňském roce radiologové investovali do nových technologií 88 milionů korun. Vloni uvedli do provozu i dva klíčové přístroje, magnetickou rezonanci Philips Ingenia Ambition X 1,5T a také počítačový tomograf Philips Spectral CT 7500. Jde o vůbec jedno z nejmodernějších CT ve střední Evropě. Pořízení nových přístrojů přináší zvýšení dostupnosti péče pro celý region, radiologové totiž nyní například dokáží ve stejném čase vyšetřit více pacientů než v minulosti. S modernizací vybavení a rozšiřováním poskytované péče navíc hodlá jablonecká nemocnice pokračovat.

„S novými investicemi do našeho přístrojového vybavení přinášíme pacientům v rámci naší oblasti zlepšení poskytované zdravotní péče. Nové CT se širokým detektorem nám poskytuje vynikající kvalitu obrazu ve velmi rychlém čase. Díky tomu dokážeme ve stejném čase vyšetřit více pacientů než v minulosti,“ popsal primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Jablonec Jaromír Frydrych. Denně v Jablonci na novém CT průměrně vyšetří padesát pacientů. Nový systém je také šetrnější ke zdraví pacientů i personálu, protože je vystavuje výrazně nižší dávce ozáření, než je tomu u starších systémů.

Důležitou roli v diagnostice podle Frydrycha začíná čím dále více hrát také umělá inteligence, kterou moderní přístroje využívají. I díky ní získává personál ihned kvalitní snímky, čímž se výrazně šetří čas a eliminuje nutnost provádět opakované skeny. Tohoto přínosu si Frydrych cení u nového CT i magnetické rezonance: „Co se týká obrazové kvality, domníval jsem se, že rozdíl oproti předchozímu magnetu nebude tak významný. Nicméně díky nové technologii rychlého zobrazování máme k dispozici snímky ve vynikající kvalitě,“ přiblížil primář radiodiagnostického oddělení.

„Dříve jsme nebyli schopni tyto 3D sekvence dělat rutinně, protože trvaly velmi dlouho. Nyní dokážeme plnohodnotné vyšetření mozku provést za patnáct minut, což je o deset minut méně. Vyšetření kolena se zkrátilo z průměrných dvaceti na třináct minut a podobně. Vůbec jsem nečekal takový progres a jsem opravdu nadšený, protože u všech vyšetřovaných pacientů máme konzistentně dobrou kvalitu snímků.”

Modernizace vybavení jablonecké nemocnice byla možná díky finančním prostředkům z evropského fondu REACT-EU, které pokryly veškeré náklady. „V rámci evropských dotací jsme obměnili všechny čtyři velké přístroje – nejen CT a magnetickou rezonanci, ale také skiagrafii a mamograf,“ potěšilo Frydrycha.

Radiodiagnostické oddělení jablonecké nemocnice v současnosti poskytuje celé spektrum výkonů – mimo jiné vyšetření mozku, míchy, prsů, srdce a břišních orgánů. Nové CT otevřelo jabloneckému týmu nové možnosti detailnějšího vyšetření u osob se sníženou funkcí ledvin nebo obratlových těl páteře. Spektrální počítačový tomograf také dokáže snáze detekovat ischemii mozku. Nová magnetická rezonance zase umožňuje vyšetřit obézní pacienty díky širšímu průměru tunelu.

Jablonecká nemocnice navíc hodlá s nákupy moderního vybavení pokračovat, zapojit se chce i do screeningu rakoviny prostaty: „Díky novým přístrojům se zvýšila kapacita i kvalita prováděných vyšetření. Chceme naši nemocnici dále rozvíjet, v nejbližší budoucnosti plánujeme zapojení do onkoscreeningu prostaty i dalších programů. Proto investujeme vysoké částky z různých zdrojů, v roce 2024 to bude zhruba 80 milionů korun,“ popsalředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček.

„Abychom splnili technické požadavky na screening karcinomu prostaty, chceme pořídit další přístroj, výkonnou tříteslovou magnetickou rezonanci, abychom splnili technické požadavky na screening karcinomu prostaty. Pacientů s podezřením na toto onemocnění je mnoho a čekací lhůty jsou bohužel dlouhé. Už nyní vyšetřujeme prostatu u deseti mužů týdně a jsme v podstatě zoufalí, protože nám telefony nepřetržitě drnčí a musíme dávat termíny nezřídka až za tři měsíce. A to je u pacientů s podezřením na zavážené onemocnění opravdu dlouhá čekací lhůta,” poodhalil primář Frydrych budoucí plány, jak pacientům v regionu ještě více pomoci.

nemjbc.cz / Jana Luňáková

Mohlo by se vám líbit: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě 

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.