Rodinný pokoj též s kompletním sociálním zařízením nám umožňuje vyjít vstříc potřebám a přáním pacientům v paliativním režimu. Přijímáme pacienty ze všech oddělení (i jiných nemocnic) vyjma porodnice a pediatrie

Velmi důležitý prvek naší práce je péče o rány - spolupracujeme s ambulancí chronických ran. Při propuštění pacienta do domácího prostředí spolupracujeme velmi často s agenturami domácí zdravotní péče.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) je klíčovým místem pro pacienty podstupující operace i ty v kritickém stavu.
Nemocnice Jablonec se představuje v seriálu: oddělení ARO

Velmi důležitou a nedílnou součástí je rehabilitace. Na našem oddělení zajišťuje péči několik fyzioterapeutů, jejichž cílem je obnovit, zlepšit či udržet fyzické a jistě i psychické schopnosti našich pacientů.

S rehabilitací úzce souvisí i ergoterapie - úsilí o zachování a využívání schopností jedince pro zvládání běžných denních činností.

Tréning kognitivních funkcí, logopedií, reminiscence, muzikoterapie, aromaterapie, bazální stimulace, canisterapie.


Nemocnice Jablonec nad Nisou / Jana Luňáková