Gynekologicko-porodnické oddělení je dlouhodobě stabilním. V roce 2002 se přesunulo z původní samostatné budovy staré porodnice do 3. patra naší nemocnice.

Oddělení zajišťuje komplexní péči o těhotné, včetně UZ screeningů a předporodních kurzů, stabilně se zde drží porodnost nad 1000 porodů za rok. Nabízíme také široké spektrum gynekologických výkonů včetně urogynekologických zákroků. Lékaři a porodní asistentky se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, abychom udržovali vysoký standard naší péče.

V současné době prochází ambulance oddělení rekonstrukcí a tím se oddělení rozšíří, včetně navýšení počtu nadstandardních pokojů.


Jana Luňáková