Poskytuje ambulantní léčbu pro pacienty s častými druhy nádorových onemocnění, případně spolupracuje na léčbě méně častých nádorových onemocnění s Komplexním onkologickým centrem (KOC) v Liberci.

Poskytuje též nadstandardní službu ve formě chlazení hlavy během chemoterapie díky přístroji Paxman – prevence alopecie při chemoterapii.

Součástí onkologického oddělení jsou 2 ambulance, onkologický stacionář a pracoviště lymfodrenáží.

Spektrum péče:

1. Biologická terapie – nově od 1. 10. 2023 ve spolupráci s KOC KN Liberec

2. Léčba chemoterapií– probíhá na chemoterapeutickém stacionáři onkologické ambulance, máme 4 aplikační křesla a 3 lůžka, centrální ředění cytostatik v ústavní lékárně

3. Hormonální léčba

4. Podpůrná (symptomatická) léčba - často za asistence sester domácí péče, hospicové péče nebo praktického lékaře.

5. Dispenzarizace – pravidelné kontroly vyléčených onkologických pacientů

6. Konziliární a konzultační činnost

7. Léčba otoků – lymfodrenáže

8. Spolupráce s KOC (Komplexní onkologické centrum) KN Liberec, kam odesíláme pacienty pokud je indikováno ozařování, biologická terapie, imunoterapie a terapie vysoce inovativními léčivými přípravky, konzultace na vyšším pracovišti.

Jana Luňáková