Oddělení zajišťuje v převážné většině (cca 90 % objemu výkonů) zhotovování a hodnocení tzv. biopsií - vzorky tkání odebraných při operačních výkonech a menšinově cytologií (punktát, moč, apod.). Okrajově pak naše oddělení zajišťuje patologicko-anatomické pitvy zemřelých. Za rok je zpracováno zhruba 9 tisíc biopsií, 100 cytologií a provedeno asi 15 pitev zemřelých.

Zajišťujeme imunohistochemické vyšetření biopsií, které dokáže pomoci při diagnostice zhoubných nádorů a jejich následné léčbě. Těchto zhotovíme za rok přibližně 500. Dále provádíme tzv. peroperační biopsie, kdy je výsledek histologie oznámen přímo operujícímu lékaři v průběhu zákroku, který může dle tohoto zvážit další kroky operace.

Nemocnice Jablonec se představuje v seriálu: oddělení gastroenterologie.
Nemocnice Jablonec se představuje v seriálu: oddělení gastroenterologie

Podporujeme mezioborovou spolupráci a to zejména s gastroenterology, se kterými pořádáme pravidelné semináře, na nichž se diskutují vybrané klinické případy. Velmi úzce spolupracujeme s Füngerlandovým ústavem patologie v Hradci Králové, kam se zasílají zejména bioptické vzorky ke konzultačnímu vyšetření.

Patologické oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru patologie a v roce 2022 úspěšně obhájilo podmínky Auditu R3 při NASKL ČLS JEP, z.s.

nemjbc.cz / Jana Luňáková 

Mohlo by se vám líbit: Jarmark v Železném Brodě. Pestrý program od punku po dechovku 

Zdroj: Sedlák Jan