Nabídku na listopadový Mezinárodní festival Musica Orbis Gloria dostal sbor od společnosti The Prague Concert Co. Děti se představí v koncertním sále Pražské konzervatoře, v chrámu sv. Víta na Pražském hradě a nebude chybět ani plavba lodí.

Dlouholetá spolupráce je i s Magistrátem města Vídně. Jablonecké děti dostaly pozvání na Celosvětový vánoční festival do Vídně, kde v koncertním sále historické budovy Radnice budou reprezentovat své město a Českou republiku. První adventní neděli se Skřivánek představí vánočními písněmi a koledami s dětskými rytmickými nástroji v českém a německém jazyce. Ve Vídni se představují smíšené sbory z Ameriky, Kanady, Japonska, Austrálie a celé Evropy.

Další nabídku dostal sbor na festival Cantate Dresden v Drážďanech od německé společnosti Music & friends, která také organizuje adventní koncerty v kostele sv. Mikuláše a v koncertním sále Hlahol v Praze, rovněž pořádá Vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Nabídek dostává Skřivánek opravdu hodně z celé Evropy.

Velké poděkování patří statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za dlouholetou podporu, paní Janě Matěchové, vedoucí kanceláře primátora, kolektivu mateřské školy Mšeňáček s paní ředitelkou E. Tuhou a rodičům dětí.

Malým zpěváčkům držme palce, aby se reprezentace vydařila.

Věra Pokorná, sbormistryně