V roce 2024 se uskuteční nejvýznamnější akce České obce sokolské, XVII. Všesokolský slet v Praze. Sokolské slety jsou pravidelným vyvrcholením šestileté činnosti nejstaršího sportovního spolku naší země a mají své nenahraditelní místo v české historii. Sokolské župy Libereckého kraje, župa Ještědská, Jizerská a Krkonošská-Pecháčkova, společně připravily od září 2023 na celý rok zajímavé sokolské akce, které budou předcházet účasti sokolů z celého Libereckého kraje na všesokolském sletu v Praze v červenci 2024.

Všechny akce budou prezentovány na novém facebookovém profilu Slet Liberecký kraj, který byl pro tyto účely zřízen. V současné době sdružují výše zmíněné župy na území kraje více než 6,5 tisíce členů všech věkových kategorií v celkem 49 sokolských jednotách.

Sleťme se na sletu! je transparentní účet všech žup Libereckého kraje, na který mohou příznivci Sokola svými finančními příspěvky podpořit účast sokolských dětí na všesokolském sletu v Praze. Každý příspěvek pomůže a my předem děkujeme všem dárcům. Přispět můžete na účet: 2302570817/2010 (FIO banka).

Přehled sokolských sletových akcí v roce 2024:

Dvoudenní seminář Sokolovny – sokolovna v Jablonci nad Nisou, zahájení v sobotu 27. 1. 2024 od 9:30 – seminář na téma správa, rekonstrukce a údržba sokoloven v praxi. Prezentace příkladů dobré praxe z celé republiky. Setkání navazuje na loňský ročník, kdy své zkušenosti s péčí o sokolovny, které jsou často i kulturními památkami, sdíleli sokolové z Jihlavy, Křivoklátu, Mnichova Hradiště, Holic a Jablonce nad Nisou.

Ambasadoři Regionu Liberec The Fotr a Ondřej Holas objevovali krásy kraje i v roce 2023.
Ambasadoři Regionu Liberec The Fotr a Ondřej Holas objevovali krásy kraje i loni

Se Sokolem do divadla „Nerušit, prosím!“ – Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, sobota 27. 1. 2024 od 19:00 – divadelní komedie Nerušit, prosím! v podání divadelního spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou. S tímto představením zvítězili lomničtí ochotníci na jaře 2023 na Krajské přehlídce ochotnických souborů Jizerské oblasti. Před zahájením bude ocenění dlouholetých činovníků za sokolskou Župu Jizerskou - Marta Skalická, dlouholetá starostka sokol Jablonec nad Nisou, Miluška Řeháková dlouholetá starostka Župy Jizerské, Eva Hofmanová, dlouholetá náčelnice Župy Jizerské, Radomír Šefr, dlouholetý vzdělavatel Župy Jizerské, Vladimír Košek, dlouholetý předseda odboru sportu župy Jizerské.

Sokolské šibřinky – sokolovna v Turnově, pátek 8. 3. 2024 od 20:00 hod. – tradiční ples v maskách nejen pro sokoly, tentokrát na téma Western. Chybět nebude hudba k tanci i poslechu a vynikající občerstvení.

Sokolský bloudil – start v Malé oboře v Lomnici nad Popelkou u rybníka, sobota 29. 3. 2024 od 20:00 hod. – noční orientační závod dvojic okořeněný plněním nejrůznějších úkolů.

Sportovní den na Frýdštejnu – start na koupališti Frýdštejn, sobota 27. 4. 2024 od 10:00 do 18:00 hod. – budou připraveny nejrůznější sportovní aktivity v atraktivním okolí hradu Frýdštejna. Určeno všem věkovým kategoriím.

Krajský sokolský slet v Turnově – Městský atletický stadion Ludvíka Daňka v Turnově, neděle 9. 6. 2024, slavnostní zahájení od 13:00 hod. – krajský slet bude vyvrcholením sletového roku v Libereckém kraji. Slavnostní program bude zahájen sokolským průvodem městem, následovat budou vystoupení hromadných sletových skladeb. Po celý sletový víkend nebude chybět bohatý doprovodný program. Během víkendu vystoupí v rámci hromadných skladeb více než 900 cvičenců.

XVII. všesokolský slet v Praze – vystoupení sletových skladeb 4.–5. 7. 2024 v Edenu – na pražském sletu vystoupí v hromadných skladbách více než 900 cvičenců z Libereckého kraje.

Sokolská akademie aneb Sletové dozvuky – sokolovna v Lomnici nad Popelkou, sobota 16. 11. 2024 – komponovaný program u příležitosti rozloučení se sletovým rokem.

Těšíme se na setkání s vámi při některé z našich sokolských akcí.

Sokolské župy Libereckého kraje