Rodiče spolu s průvodci připravili pro děti celkem desatero zajímavých badatelských stanovišť s ukázkami mnoha pokusů.

Na počátku dne se děti rozdělily do skupinek po třech až čtyřech, byl jim předán plán jednotlivých aktivit a pokusů a vše odstartovalo. Jedním ze stanovišť bylo peklo ve zkumavce, dalšími byla příprava a výroba vlastních léčivých tyčinek a kapiček, potápějící se figurky, výroba slizu, ukázka práce s velmi drahými optickými komponenty nebo zajímavá práce s různými typy lepidel nejen na dřevo.

Celé odpoledne probíhalo v klidné a pohodové atmosféře, která dětem napomáhala objevovat mnoho zajímavých zákonitostí. Ve svých bádáních se děti zabývaly fyzikou, chemií, přírodopisem, tedy tématy kosmické výchovy. Mimo vzdělávacích cílů se všichni naučili pracovat ve skupinách a rozvíjeli schopnost vzájemného respektování se.

Všem rodičům, dětem a průvodcům patří velké poděkování za krásnou akci, kterou děti na závěrečné elipse hodnotily jako moc povedenou. A když padl dotaz: Zda děti chtějí akci zopakovat?, tak odpověď byla jednohlasná, určitě ano. Všichni se tak už nyní těší na další Vědu s rodiči.

David Mánek

Mohlo by vás zajímat: Školní kuchyni v Jablonci vládnou chlapi. Dětem chutná, pečou i vlastní chleba

Zdroj: Sedlák Jan