Práce na projektu byly zahájeny v květnu, ukončení je plánováno na konec dubna 2024. Výsledkem budou otevřené a trvale využívané rozmanité prostory, které budova nabízí a oživení nejen této kulturní památky, ale i jejího bezprostředního okolí. Návštěvníci se tak v průběhu času budou moci podívat do míst, která dosud zůstala skrytá. Sokolovna by měla postupně znovu získat pověst prostoru nejen pro tělovýchovné aktivity, jak ji známe dnes, ale také kulturního a multifunkčního místa.

„Velmi si vážíme poskytnuté dotace na tento projekt. Budova sokolovny, byť stojící v centru města, je dnes neprávem opomíjena a její možnosti nejsou plně využity. Zajímavá historie tohoto místa skrývá velký potenciál a nabízí se jej rozvinout a otevřít široké veřejnosti. Pevně věříme, že se nám podaří zájem o sokolovnu probudit díky zajímavému programu, který nyní můžeme zrealizovat. Sokolovna může být dalším ze zajímavých míst, kam mohou nejen Jablonečané, ale i turisté zavítat. Díky plánované programové nabídce také doufáme, že se sem budou lidé pravidelně vracet,“ uvedla starostka T. J. Sokol Jablonec, Jitka Skalická.

Skupina Lucie.
Fotbalové hřiště v Malé Skále v srpnu rozezní písně skupiny Lucie

Další části projektu popisuje Dita Procházková, která se bude spolu se spolkem PLAC věnovat aktivitám zaměřeným na veřejný prostor: „V sokolovně najde místo trvalá expozice s názvem Příběhy ztracené identity, která propojí osu budovy doslova od sklepa, resp. studny po půdu. Postupně umožní nahlédnout do původní krajiny, historie stavby i období největšího rozkvětu tradičních odvětví. Pozornost bude zaměřena i na celou oblast Tyršových sadů a vazeb v okolí. ”

„Důležitou součástí projektu jsou dočasné expozice, které zahrnujeme pod název Nalezená identita. Ty vzejdou z uměleckých rezidencí začínajících i etablovaných umělců, studentů i absolventů uměleckých škol. Protože jsme v srdci Jablonce, neopomeneme téma sklářství a bižuterní tvorby,” popisuje Ida Chuchlíková, architektka a zpracovatelka žádosti.

„Mezi dalšími plány jsou například zprovoznění sokolského infocentra, výukové a vzdělávací programy, spolupráce s místními školami a další zajímavé akce. Projektem chceme nastartovat trvalé a udržitelné fungování této krásné budovy,” doplňuje Klára Kašparová, která na projektu spolupracuje a stará se o jeho komunikaci.

3. Krajské sportovní hry seniorů v Tanvaldu.
V Tanvaldu soutěžili senioři. Krajské sportovní hry vyhrál tým z Lomnice

Projekt Hledání ztracené identity uspěl v oblasti správy, ochrany a zachování kulturního dědictví a má velký cíl – přinést více života do prostor sokolovny a otevřít její historii, současnost i budoucnost všem, kdo o to budou mít zájem.

Z fondů EHP 2014 - 2021 bude pro projekt vyhrazeno přes 6 milionů korun. Projekt bude financován po dobu dvou let, po jejichž uplynutí naváže dlouhodobý provoz v nastaveném duchu. První akce se uskuteční již v září tohoto roku.

T. J. Sokol Jablonec nad Nisou