Tradiční dlouholetá akce s nedávnou tříletou koronavirovou pauzou se opět představila na závěr školního roku, kde se nejen bilancovalo a vzpomínalo na vystoupení a nebylo jich v tomto školním roce málo, ale také se již uvedla podzimní a adventní vystoupení, která by měla být v zahraničí, v Praze, ale i doma.

Nechyběly květiny, fotografování, ale především zpěv dětí, které na rozloučenou dostaly dárky a budoucí školačky převzaly pamětní listy a knihy. Všichni přítomní včetně rodičů byli nadšeni, nechyběly ani slzy dojetí a chuť do další spolupráce.

S měsícem červnem nastává radost, těšení se na prázdniny, ale i loučení dětí se svými učitelkami. Některým dětem tuto akci omezila nemoc, a lze jen popřát brzké uzdravení. V závěru patří poděkovat panu Z. Zezulkovi, majiteli Klubu EX za vstřícnost, všem rodičům za hezkou spolupráci a dětem hezké prožití letních prázdnin.

Věra Pokorná, sbormistryně