Své nápady a plány poté představily starostovi Danielu Davidovi. Nejvíce si přáli přístup k vodě (Nise), jak se dozvěděli, už se plánuje. Starosta jim také ukázal mnoho plánů, které obec má. Děti se o ně zajímaly a zároveň pochopily, jak těžké je něco realizovat, že to nejde hned, že něco někomu patří nebo že se musíme společně dohodnout. Setkání byl zážitek i úkol, a tak jsme hned poté sdíleli své dojmy.

Co od dětí zaznělo?

„Překvapilo mě, jak nás pan starosta bral vážně, vůbec to nebylo jako že jsme jen děti.“
„Jsem ráda, že bude mít více věcí než jen to, že uděláme my děti jednu věc, protože i obec jich mnoho plánuje.“
„Nevěděla jsem, že kostel nemůžeme opravit, protože nepatří obci.“

Další nápady od dětí byly: Hezké a upravené autobusové zastávky. Obnovení jmen na pomníku u kostela. Vybudování malé tůně pro zadržování vody a život obojživelníků. Musíme najít vhodné místo. „Kdybyste měli někdo kousek zamokřeného území, rádi bychom na podzim u vás tůň vybudovali, už víme, jak na to. “ Děti se nakonec rozhodly, že se zaměří na zvelebení zastávky u pošty, návrhy ještě konzultujeme na vedení obce.

Výsledky své práce a plány na budoucí aktivity prezentovaly děti na setkání v Praze, kde se sešlo dalších 30 škol zapojených do podobných projektů. Každá škola zde sdílela své úspěchy a inspirovala ostatní k tomu, jak lze přispět k zlepšení životního prostředí a kvality života ve svých obcích.

Kroužek Poznáváme Janov v rámci programu Škola pro udržitelný život, který koordinuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, je tak dobrým příkladem toho, jak mohou i děti přispět k pozitivním změnám ve svém místě, poznat ho, vytvářet si k němu vztah a chtít o něj pečovat. Jejich nadšení a odhodlání jsou inspirací pro všechny.

Budeme se těšit na příští rok a pokračovat v tom, abychom to tady společně měli hezčí, budeme rádi, když se k nám připojíte. Kroužek vedla Eliška Hájková a potkávala se na něm s Aničkou, Honzíkem, Bětkou, Toníkem, Maruškou, Zlatkou, Matějem, Oliverem, Romanem, Toničkou a Žofkou.

Poznáváme Janov / Eliška Hájková 

Mohlo by vás zajímat: Smržovské Muzeum obrněné techniky připravilo bojovou ukázku ke Dni D 

Na víkend 8. a 9. června připravilo Muzeum obrněné techniky Smržovka velkolepou vzpomínkovou akci k 80. výročí vylodění Spojenců v Normandii. | Video: Jan Sedlák