V MŠ 28. října máme sice zahradu v přírodním stylu a částečně již i některé druhy zeleniny pěstujeme, ale stále nám chyběly ovocné stromky a keře. A naší vizí je, že téměř vše, co na zahradě budeme mít, budou moci děti ochutnávat nebo dále zpracovávat.

Celé léto jsme s kolegyněmi pracovaly na koncepci jedlé zahrady – co kam dáme, jak vyřešíme prostor a potřeby dětí, stromů a keřů. Ke konzultaci jsme si pozvali i pana zahradníka Lukáš Špetlíka. Ten nám dle našich přání vyrobil i malý plánek naší budoucí školní jedlé zahrady.

Projekt Jedlá školní zahrada se v Turnově podařil zrealizovat díky finančnímu daru společnosti Lidl. V rámci programu Skutečně zdravá škola.

Museli jsme řešit i problém se stávajícími stromy. Některé nám do koncepce Jedlé zahrady úplně nezapadaly. Bylo třeba vytvořit dostatek volného prostoru pro děti, ale vybrat i vhodné místo pro rostliny.

Po důkladném plánování a zvážení jsme na sobotu 5. listopadu 2022 s rodiči a dětmi naplánovali společný realizační den na naší školní zahradě. Cílem dne bylo sázení ovocných stromků a keřů. Dopoledne se nám velmi vydařilo. Podpořil nás i rodič s mini bagříkem. Hned v 9 hodin ráno se nás na školní zahradě sešlo kolem 40.

Děti i rodiče byli natěšení na pomoc. Počasí nám přálo, svítilo slunce a bylo krásných 15 stupňů. Na podporu jsme si pozvali pana zahradníka. Ten nám pomohl vytyčit místa na nové ovocné stromky a označit plochy zeleně ke zrytí pro keře.

Ilustrační foto
Do Turnova se vrací farmářské trhy, budou každou sobotu na náměstí Českého ráje

Děti nadšeně vyvážely hlínu a kopaly jámy pro stromy, společně s rodiči zasadily broskvoně, jabloně, hrušeň, slivoně, meruňky a třešeň, a poskytly jim náležitou péči. Poté jsme se dali do keřových koutků, kde jsme společně vytvořili velký borůvkový koutek a pak koutek angreštu, malin a rybízu.

V průběhu celého dne jsme s rodiči diskutovali o potřebě jedlých zahrad. Zahradník jim ukázal, jak probíhá řez stromů a jak správně nové stromky vybírat. Celý den se nesl v příjemném duchu. Opékaly se buřty, ochutnávaly se speciality, které připravily naše paní kuchařky i samotní rodiče.

Bylo úžasné pozorovat propojení lidí z různých kultur (Čechy, Bosna, Vietnam), různých zvyklostí (někdo bydlí v paneláku, někdo v domku, na vesnici, ve městě) a práci na společném cíli. Vše se podařilo, společně jsme prožili krásnou sobotu a už se těšíme na jaro 2023, kdy dotvoříme vyvýšené záhony, konstrukci na víno, a jedlou zahradu společně otevřeme.

Doufáme, že tím budeme motivovat i další veřejné subjekty, a hlavně naše děti a rodiče. Vypsaná je totiž pro letošní rok další výzva, s názvem Jedlá zahrada 2.

Tímto všem děkujeme za podporu a společné nadšení.

Za tým MŠ 28. října Turnov Mgr. Lenka Dékány