Původní naučná stezka státní přírodní rezervace Údolí Jizery byla slavnostně otevřena v roce 1983. Stezka probíhá souběžně s červeně značenou turistickou Riegrovou stezkou a je průchodná v obou směrech. Tabule umístěné na její trase poskytují návštěvníkům základní seznámení s přírodním bohatstvím a historií rezervace.

Dne 9. října 2008 byla slavnostně předána do užívání veřejnosti. Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení,věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Zajímavostí stezky je 77 m dlouhá, visutá galerie vybudovaná 5,5 m nad původní hladinou řeky.

Další netradiční stavbou v okolí je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí 1300 m dlouhý tunel, vylámaný ve skále.

Ľubica Gembalová