Toto oznámení proběhlo na začátku roku 2021 a tak zastupitelstvo obce muselo vyhlásit výběrové řízení na novou knihovnici. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 15. února. Na konci května proběhlo otevření žádostí a komise rozhodla, že novou knihovnicí v obci Loužnice bude paní Monika Tilerová. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 9. července 2021 starosta obce a zastupitelé poděkovali paní Dagmar Lancové za dlouhou a příkladnou práci.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz