Tuto tradiční akci podporuje Město Jablonec nad Nisou a Krajský úřad Libereckého kraje, kde osobní záštitu s finanční podporou letos převzal náměstek hejtmana Jiří Čeřovský.

V úvodu přehlídky promluvila Eva Tuhá, ředitelka mateřské školy Mšeňáček, a Jana Hamplová, náměstkyně primátora. Obě ocenily paní učitelky za práci s dětmi a poděkovaly za zájem široké veřejnosti a svým upřímným projevem si získaly publikum.

Přehlídku ve velkém sále jabloneckého Eurocentra zahájil pořádající sbor se svým repertoárem písní a svými sólistkami. Z mateřské školy Na Kopečku se představil sbor Meluzínky za doprovodu kytary a houslí.

Alexandra Lojínová z TJ Delfín Jablonec získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorské třídy Techno 293.
Mladá windsurfařka z Jablonce přivezla z Gardy evropské stříbro

Přehlídky se zúčastnily také zúčastnily děti ze sboru Jablíčko, který se zaměřil na lidovou tvorbu, sbor Mšeňáček měl v repertoáru písně od M. Kružíkové a sbor Kapičky měly v repertoáru jarní písně. V roli moderátorek se představily budoucí školačky Ellinka Ulrychová a Nelinka Červenková, které uváděly jednotlivé sbory a předávaly květiny paním učitelkám.

Na jevišti se představila více jak stovka dětí a pět dětských pěveckých sborů. Všechny sbory byly odměněny diplomem s poděkováním za účast, sladkostmi a dárky. Jana Hamplová, náměstkyně primátora, a Jakub Gerš, ředitel Kultury Jablonec, předávali dárky a diplomy všem zúčastněným. Nechyběly květiny, potlesk, fotografování a radost.

Poděkování patří všem dětem, paním učitelkám, pracovníkům Kultura Jablonec, hostům, regionální televizi RTM PLUS Liberec, která vytvořila hezkou reportáž o celé akci, široké veřejnosti, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a Krajskému úřadu Libereckého kraje za podporu.

Dětský pěvecký sbor Skřivánek na přehlídce Kytička písniček 2023.Dětský pěvecký sbor Skřivánek na přehlídce Kytička písniček 2023.Zdroj: DPS Skřivánek

Věra Pokorná, sbormistryně DPS Skřivánek