Velký zájem vzbudil umělecky zpracovaný odznak ke 160. výročí založení Sokola, který připravila sokolka Jitka Skalická ve spolupráci s jabloneckou Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou. Porota zájem členů nejstaršího sportovního spolku u nás ocenila a vyhlásila tento nápad Vzdělavatelským počinem roku v anketě Sokol roku.

V anketě Sokol roku se neoceňují jen sportovní výkony, ale hodnotí se i vzdělavatelský či kulturní počin roku. „Naším cílem je ukázat široké veřejnosti pestrost záběru Sokola, současnost a posun do moderních pohybových aktivit. Vše se snažíme podpořit novým vizuálním vzhledem, který zachovává tradiční prvky, ale je signálem, že Sokol jde dál, hledí do budoucnosti a nabízí zajímavé možnosti vyžití od sportu po kulturu v aktuálním čase,“ vysvětluje ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

Na 2. místě byly vyhlášeny oslavy ke 100 letům kladenského sletiště. T. J. Sokol Kladno ve spolupráci s župou Budečskou a městem připravila tematické výstavy a velký průvod městem. K účasti byly navíc vyzvány i všechny župy, které byly přítomné otevření v roce 1921.

Na 3. místě byla vyhlášena sbírka KUP SI NIT!, na historicky první poválečný prapor při příležitosti oslav 100. výročí od založení sokolovny v Moravičanech nedaleko Mohelnice.

Jiří Reichl