Osm let se tomuto tradičnímu řemeslu věnovala ve Vídni, pracovala, učila a stále vyučuje v zahraničí. Po návratu do České republiky si v Železném Brodě otevřela vlastní ateliér.

Pavlína Čambalová je od roku 2011 členkou organizace sdružující rytce po celém světě „The Guild of Glass Engravers“. Od roku 2014 pořádá Školu Jiřího Harcuby a pokračuje tak v tradici škol Dominika Bimana, které vedl právě prof. Harcuba, známý sklářský výtvarník. Tvoří a vystavuje své ryté skleněné výrobky v zahraničí pravidelně v USA a Německu, ale i v Japonsku, Číně, Estonsku, Skotsku. Soustřeďuje se především na experimentální využití techniky rytí skla a často se inspiruje motivy z přírody a každodenních událostí. Pestré výtvory je možné zhlédnout v jejím vlastním ateliéru.

„Když půjdete kolem ateliéru Pavlíny Čambalové v Železném Brodě, klidně jej můžete minout. Je to nenápadná výloha bývalého obchodu, ale to, co je za ní, jsou skutečné skvosty. Žasnete, jaká znalost řemesla, trpělivost a představivost v jejích dílech je. Člověku se nechce odejít,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Ateliér paní Čambalové je místem k odpočinku v krásném prostředí galerie s rytými skleněnými objekty a v osobité dílně. Návštěvníci se tu blíže seznámí s nejrůznějšími technikami práce, například s vitrografickým tiskem, díky kterému vznikne skleněná tisková deska, ze které jsou na grafickém lisu vyrobené originální grafické listy.

Zájemci se od ní mohou naučit krásné technice rytí skla. Pro opravdové vyznavače tohoto tradičního řemesla Pavlína Čambalová nabízí umělecké pobyty různých délek. Jak návštěvu, tak případnou spolupráci je možné dojednat po předchozí domluvě.

Filip Trdla, Liberecký kraj