Proběhlo i setkání s panem starostou, kterému všichni účastníci krásně zazpívali vzorně naučenou koledu. Dveře pak ozdobil nápis K+M+B, což nejsou jen počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku". 

Město Železný Brod