Nyní se nacházíme ve velmi složité době, kdy v souvislosti s koronavirovou nákazou platí různá omezení a nařízení a zároveň nám školáci zůstávají na distanční výuce. Situace je o to složitější, že ne každý rodič si může dovolit vykonávat svoji práci z domova, a tak jsou mnozí rodiče nuceni své ratolesti nechávat samotné přes den doma, i když je to pro ně velmi složité. Nemají ani možnost být například se svými prarodiči nebo možnost, aby je ohlídal kdokoliv jiný. Většina rodičů si tak dělá starosti, co se asi děje, když jsou v práci. A oprávněně. Čím menší děti, tím jsou ohroženější a rizik, že se něco stane, je více. 

Dětem v souvislosti s tím vznikají také nové povinnosti v podobě např. včasné probuzení, hlídání všech on-line hodin a úkolů distanční výuky, ale také třeba polední ohřátí oběda.

V případě, že děti zůstanou některé dny samy doma, bez dozoru dospělých, měly by být poučeny o základních pravidlech, jak se chovat v různém prostředí a různých situacích. Měly by znát i možnosti, jak trávit svůj volný čas bezpečně a také jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí, ať už je to požár, či porucha na vodovodním řádu, nebo se například zraní o nůž či o jiný předmět apod., s čímž souvisí i znalost důležitých telefonních čísel na složky Integrovaného záchranného systému a rady, kdy tyto složky volat a jak při hovoru postupovat. 

Lenka Klimentová z České mincovny předává šek prezidentu ČČK Marku Juklovi.
Spolupráce s Červeného kříže s jabloneckou mincovnou pokračuje

V tom smyslu je pak dobré, aby rodiče zaměřili svá ponaučení a to v první řadě ve smyslu ochrany života, zdraví a následně pokud možno majetku. Rodiče a děti by se měli domluvit, že budou platit i určitá pravidla kontroly. A čím menší dítě, nemělo by rozhodně zůstávat dlouho samo, mělo by být vždy v kontaktu s ostatními lidmi. 

Před několika dny vyjížděly složky Integrovaného záchranného systému krátce po poledni k požáru rodinného domu v Železném Brodě. Při požáru se nadýchala kouře 14letá dívka. Ta byla v době distanční výuky sama doma a šla si v době oběda připravovat jídlo. Poté zřejmě odběhla na online výuku a přitom došlo pravděpodobně dle prvotních informací k požáru na kamnech a zároveň k rozšíření ohně v celém patře domu. Dívka se naštěstí zachovala velmi správně, když přivolala okamžitě pomoc a utekla z domu ven. I přesto byla v šoku a musela být po nadýchání kouře převezena na ošetření do nemocnice. 

Odhadnutá škoda na rodinném domě je cca 2 mil. korun.

Zpěvák Jiří Koběrský je autorem písně Sundej si roušku a pusu mi dej. Klip k ní vznikal v Městském divadle Jablonec nad Nisou.
Klip k úspěšné písni Jirky Koběrského se točil v jabloneckém divadle

Podobné situace se bohužel mohou stát nebo se již v minulosti staly komukoliv z nás dospělých. Je to skutečně jen otázka chvilky nepozornosti. A u dětí je riziko větší v tom, že obzvlášť malé děti tyto návyky ještě nemají pořádně zažité. To znamená: zkontrolovat, zda jsou vypnutá kamna, zda, je vypnutá voda, zda je zhasnuté světlo, zda jsou zamčené dveře apod., a obzvlášť u těch menších zdůrazňovat, aby si nehrály se zápalkami, nevykláněly se z okna, nelezly po výškách, neomotávaly si nic kolem krku, neotevíraly cizím lidem apod. 

Zpozoruješ-li požár:

- Nejprve se pokus uhasit požár sám, ale nepřeceňuj své vlastní síly.
- Pokud požár nelze zvládnout, volej tísňovou linku 150 nebo 112.
- Co nejrychleji opusť hořící objekt.
- Pokud se v hořícím objektu nachází další osoby, varuj je a pomoc jim opustit objekt.
- Věříme, že rodiče se snaží dělat maximum pro to, aby tato hrozící nebezpečí co nejvíce eleminovali a jejich děti tak byly v pořádku a bezpečí. 

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje