Povídali jsme si o přípravách lidí, zvířat a ptáků na zimu. Dozvěděli jsme se, co dozrává, sklízí se a jak se co zpracovává a připravuje na zimu. Zpívali jsme podzimní písně "Vyletěl si pyšný drak", "Veverka čiperka" a hráli jsme hudebně pohybovou hru: "Leze ježek". Vypravovali jsme si pohádku "O veliké řepě" a pak jsme si ji zahráli. Počítali jsme kaštany, listy, ořechy…Zahráli jsme si hru - "Hledej dýni". Tvořili jsme zvířátka z kaštanů a listů. Rozfoukávali jsme tuž a kreslili šípkový keř, také jsme obtiskávali listy a malovali stromy, šli jsme si zacvičit do přírody, kde jsme zdolávali přírodní překážky. Na závěr týdne jsme poznávali ovoce a zeleninu podle vzhledu, hmatu, čichu a chuti. Děkuji všem rodičům za spolupráci.

Tř. uč. H. Kočová